Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Upute za ustanove – dokumenti, smjernice za digitalizaciju, itd.

Stvaranje bogatih, široko dostupnih sadržaja u digitalnom obliku jedna je od ključnih pretpostavki za zaštitu i vrednovanje kulturne baštine, za umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim, regionalnim i drugim mrežama kulturnih sadržaja, za očuvanje kulturne raznolikosti i za uporabu kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim industrijama.

Digitalni sadržaji razmjerno lako nastaju i u načelu su lako dostupni i višestruko iskoristivi za stvaranje različitih usluga. Oni su, međutim, i znatno izloženiji različitim rizicima, uključujući potpuni gubitak ili gubitak iskoristivosti. S porastom njihove količine i korištenja rastu i zahtjevi za njihovim dugoročnim očuvanjem i dostupnošću.

Da bi se osigurala interoperabilnost, razmjenljivost i dugoročna održivost sadržaja nastalih digitalizacijom kulturne baštine, primjenjuju se jedinstvene ili usklađene norme i specifikacije u svezi s postupkom i parametrima digitalizacije, svojstvima digitalnih objekata i zbirki i funkcionalnim svojstvima sustava za upravljanje i pristup digitalnim sadržajima.

Projektom eKultura želi se potaknuti i potpomoći sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama, oblikovanje i ponuda kulturnih sadržaja i usluga korištenjem digitalnih preslika te primjena informacijskih tehnologija u zaštiti, obradi i korištenju građe.

UPUTE ZA USTANOVE

Kako bi se ustanova uključila u eKultura sustav, potrebno je podnijeti Zahtjev za registraciju institucije putem javnog portala te potpisati Sporazum o korištenju sustava eKultura s Ministarstvom kulture i medija. Zahtjev za registraciju treba podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje ustanove koja se želi uključiti u sustav, uz prethodnu prijavu pomoću NIAS-a.

Po primitku zahtjeva, Ministarstvo kulture i medija će razmotriti isti te donijeti odluku o uključivanju ustanove u sustav eKultura. O ishodu odluke, kao i daljnjim koracima, odgovorne osobe unutar ustanove će biti obaviještene putem e-mail adrese navedene u zahtjevu.

SMJERNICE ZA DIGITALIZACIJU KULTURNE BAŠTINE

Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine (.docx) izrađene su u sklopu projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo kulture i medija Projekt provodi u suradnji s četiri projektna partnera, Hrvatskom radiotelevizijom, Hrvatskim državnim arhivom, Muzejom za umjetnost i obrt te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Cilj Smjernica za digitalizaciju kulturne baštine je uspostavljanje i poticanje sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama te stvaranje jedinstvenih i usklađenih normi i specifikacija u svezi s postupkom i parametrima digitalizacije.

Smjernice su izradili članovi Radne skupine za izradu uputa i smjernica za digitalizaciju kulturne baštine: Koraljka Kuzman Šlogar, Arian Rajh, Tihomir Tutek, Blago Markota, Borut Kružić, Mladen Burić, Goran Zlodi, Karolina Holub, Renata Petrušić, Hrvoje Gržina, Nenad Bukvić, Marijana Tomić, Jelena Balog Vojak, Boris Bosančić, Ivana Dević, Suzana Purišić i Marija Šiša Hrlić.