Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Zbirka filma i videa
Zbirka filma i videa
Zbirka filma i videa sadržava filmsku i videograđu nastalu u razdoblju od šezdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas. S aspekta povijesnog razvoja pojedinih umjetničkih medija, osobito su važni radovi hrvatskih i međunarodnih umjetnika i umjetnica nastali tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina. U toj građi moguće je izdvojiti tri sadržajna segmenta: 1. Eksperimentalni film: radovi Ivana Ladislava Galete, Tomislava Gotovca; 2. Filmovi i video radovi autorica i autora čije se djelovanje može razmatrati u kontekstu različitih praksi konceptualne umjetnosti: Marina Abramović, André Cadere, Alain Fleischer, Sarkis, Goran Trbuljak, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Željko Kipke, Boris Bućan, Radomir Damnjanović-Damnjan; 3. Radovi koji se bave istraživanjem mogućnosti videotehnologije kao tada potpuno novog umjetničkog medija u postupcima reprezentacije; primjerice Nan Hoover. Zbirka također sadržava videoradove i videoinstalacije hrvatskih i međunarodnih umjetnica i umjetnika koji su od osamdesetih godina do danas svojim djelovanjem problematizirali tehnologije proizvodnje društvenih identiteta, odnosno subjekata u kontekstu različitih diskurzivnih praksi. To su radovi Dennisa Adamsa, Marine Abramović, Simona Bogojevića-Naratha, Dorothy Cross, Ivana Faktora, Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Katarzyne Kozyra, Ane Opalić, Egle Rakauskaitte, Deimantasa Narkeviciusa i Kristine Leko.

Institucija
Muzej suvremene umjetnosti
Museum of Contemporary Art
Datum objave
2023-09-12
Uvjeti korištenja
Javno dobro

Podijelite na

FacebookLinkedInTwitterWhatsAppEmail