Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Registracija i prijava na eKultura portalu

Kako bi korisnik bio u mogućnosti spremati svoje pretrage i favorite, mora biti prijavljen na portal preko NIAS sustava ili se registrirati i prijaviti koristeći svoju e-mail adresu.

Korisnik se na eKultura portal registrira tako što na navigacijskoj traci odabire opciju „Prijava“.

prijava-1024x110

Prikazuje se obrazac za prijavu u sustav. U tekstu „Nemate račun? Stvorite ga ovdje.“ potrebno je odabrati opciju „ovdje“.

registracija

Prikazuje se obrazac za registraciju u sustav. Potrebno je unijeti ispravne korisničke podatke: Korisničko ime; Ime i Prezime; E-mail adresa; Lozinka; Potvrda lozinke. Na kraju unosa je potrebno odabrati opciju „Registracija“.

registracija_forma

Sustav korisniku prikazuje obavijest kako je putem e-maila poslana potvrda registracije koju treba aktivirati. Korisnik je putem e-maila dobio poruku, na kojoj odabirom opcije „Aktiviraj račun“ potvrđuje registraciju.

registracija_email

Sustav registrira novog korisnika i sprema ga u bazu podataka. Time je korisniku sada omogućena korisnička prijava na eKultura portal.

Nakon što je aktivirao svoj račun, korisnik se na eKultura portal prijavljuje tako što na navigacijskoj traci odabire opciju „Prijava“.

Prikazuje se obrazac za prijavu u sustav. Potrebno je unijeti ispravne korisničke podatke (Korisničko ime ili adresu e-pošte; Lozinku) i odabrati opciju „Prijavi se“.

prijava_u_sustav

Ukoliko je unio ispravne podatke, korisnik je uspješno prijavljen na eKultura portal i ima mogućnost spremati svoje pretrage i favorite.

Potrebno je napomenuti da se korisničkom prijavom ne ostvaruje pravo korištenja eUsluga (podnošenje Zahtjeva za uvid u građu i Zahtjeva za snimkom visoke rezolucije), kao niti podnošenje Zahtjeva za dodjelu API ključa za pristup servisima. Navedene usluge su dostupne samo NIAS prijavom.