Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Spremanje favorita i pretraga

Spremanje favorita i pretraga na eKultura portalu dostupno je korisnicima prijavljenima na eKultura portalu (preko NIAS prijave ili preko korisničke prijave). Spremljeni favoriti i pretrage korisniku su vidljivi unutar opcije „Moj račun“.

Spremanje favorita

Korisnik koji je prijavljen na eKultura portal pronalazi zbirku, odnosno objekt. Za spremanje u favorite, potrebno je u gornjem desnom kutu indeksne sličice pritisnuti lijevom tipkom miša na simbol srca.

nespremljen_favorit

Time je korisnik dodao zbirku, odnosno objekt u svoje favorite. To je u okviru eKultura portala vidljivo na dva mjesta.

Prvo mjesto na kojem je vidljivo da je zbirka, odnosno objekt u favoritima jest na indeksnoj sličici, pri čemu je pozadina simbola srca promijenjena u crnu boju.

spremljen_favorit

Drugo mjesto na kojem je vidljivo da je zbirka, odnosno objekt u favoritima jest u opciji „Moj račun“.

Dostupnost navedene opcije je na navigacijskoj traci kroz odabir opcije „Moja eKultura“, a zatim opcije „Moj račun“. Na prikazu stranice korisničkog profila potrebno je odabrati opciju „Favoriti“.

Sustav korisniku prikazuje popis zbirki i objekata koje je korisnik označio kao favorite.

spremljene_pretrage

Spremanje pretraga

Korisnik koji je prijavljen na eKultura portal (preko NIAS ili preko korisničke prijave) ima mogućnost spremiti svoje pretrage za kasniju upotrebu. Pretraga se u okviru eKultura portala sprema odabirom opcije „Spremite pretragu“.

spremi_pretragu

Pretraga se u okviru eKultura portala briše odabirom opcije „Uklonite pretragu“.

ukloni_pretragu

Mjesto u okviru eKultura portala na kojem je vidljivo prethodno spremljeno pretraživanje jest u opciji „Moj račun“. Dostupnost navedene opcije je omogućena na navigacijskoj traci kroz odabir opcije „Moja eKultura“, a zatim opcije „Moj račun“.

Na prikazu stranice korisničkog profila potrebno je odabrati opciju „Moje pretrage“. Korisnik može ponovno pokrenuti spremljenu pretragu.

spremljene_pretrage