Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal
Na portalu eKultura implementiran portal za jezične tehnologije Hrvojka

Na portalu eKultura implementiran portal za jezične tehnologije Hrvojka

Podijelite na

FacebookLinkedInTwitterWhatsAppEmail

Na portalu eKultura, središnjem mrežnom mjestu koje osigurava pristup i pretraživanje postojećih digitalnih zbirki kulturne baštine Republike Hrvatske, implementiran je nacionalni portal za jezične tehnologije na temelju umjetne inteligencije pod nazivom Hrvojka.

Sadržaj portala je putem jezične tehnologije i strojnog prevođenja trenutno dostupan na 32 svjetska jezika, što hrvatsku kulturnu baštinu približava zainteresiranoj stručnoj i široj javnosti diljem svijeta. Na portalu eKultura među prvima  je primijenjena jezična tehnologije na temelju umjetne inteligencije, čime je omogućen višejezični pristup sadržajima i uslugama.

Hrvojka je nastala u sklopu projekta Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF) “Nacionalna platforma za jezične tehnologije” (National Language Technology Platform) Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Portal za jezične tehnologijeHrvojka temelji se na već postojećoj latvijskoj platformi hugo.lv i rezultatima prethodnoga CEF-projekta “Prevoditelj za predsjedanje Vijećem Europske unije” (https://hr.presidencymt.eu) iz 2020. godine. Platforma je potom znatno proširena čime je omogućeno javnoj upravi i javnosti sigurni pristup strojnom prevođenju te integraciju s alatima za računalno potpomognuto prevođenje (Computer Assisted Translation, CAT).

Više o projektu na stranici Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform).