Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal

Petrinja

Petrinja, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja u Sisačko-moslavačkoj županiji, na utoku rijeke Petrinje u Kupu. Nalazi se 13 km jugoistočno od Siska. Grad ima 15 683, a gradsko upravno područje 24 671 stanovnika (2011). Prvotno se naselje nalazilo južno od današnjega. Spominje se u XIII. st. kao slobodni kraljevski grad. Sredinom XV. stoljeća bila je u posjedu Zagrebačke biskupije. Utvrdila se u XVI. st. Bila je pod osmanskom vlašću 1592–95., a nakon oslobođenja nalazi se u sklopu Vojne krajine. Za Domovinskoga rata 1991–95. naselje je pod srpskom okupacijom teško stradalo.

Izvor: Proleksis enciklopedija online – Petrinja
https://proleksis.lzmk.hr/3148/

Župna crkva Sv. Lovre

Župna crkva sv. Lovre smještena je na glavnom trgu u Petrinji. Crkva je jednobrodna barokno-klasicistička građevina pravokutnog svetišta s zaobljenim zaključkom apside. Zvonik je ukrašen pilastrima i profiliranim vijencima, a uzdiže se iz glavnog pročelja. Nad glavnim ulazom nalazi se godina gradnje – 1780. godina. U unutrašnjosti su zidne slike i vrijedan kasnobarokno-klasicistički inventar. Orgulje iz 18. st. zamijenjene su 1913. godine instrumentom visoke kvalitete tvrtke Heferer. Kao primjer barokno-klasicističkog “gesamtkunstwerka“ ova crkva smatra se istaknutim objektom sakralnoga graditeljstva na prijelazu iz baroka u klasicizam. Prethodni izvještaj se odnosi na stanje objekta prije devastacije. Crkva je do temelja srušena za vrijeme okupacije tijekom Domovinskog rata, ali je 1995. obnovljena. Crkva sv. Lovre u Petrinji svojom jedinstvenom barokno-klasicističkom strukturom i svojim istaknutim urbanističkim značajem ima veliku povijesnu i memorijalnu vrijednost.

Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Župna crkva sv. Lovre
https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7404

Župna crkva Sv. Lovre
Dostupno na: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7404 (Preuzeto: 20.11.2022.)
Petrinja - Župna crkva Sv. Lovre, interijer - pogled prema svetištu

Zgrada Vinogradsko – voćarske škole

Zgrada Vinogradarsko-voćarske škole nalazi se izvan naselja, u živopisnom krajoliku, na blagoj uzvisini. Nekadašnja Gospodarska bratovština osnovana 1864.g. preustojena je u Vinogradarsko-voćarsku školu. Jedna je od najstarijih škola u Hrvatskoj. Zgrada je građena od opeke te recentno ožbukana i obojana. Ima četverostrešno krovište s pokrovom od biber crijepa. Pravokutnog je tlocrta, a čini ju središnji trakt kojem su priključena dva bočna krila. Prilazno sjeverno pročelje je jednostavno i simetrično oblikovano. Unutrašnji raspored prostorija je funkcionalan i jednostavan te djelomično sačuvan u izvornom stanju. Škola ima povijesno i kulturno-obrazovnu vrijednost.

Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Zgrada Vinogradsko – voćarske škole
https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-3657

Zgrada Vinogradsko – voćarske škole
Dostupno na: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-3657 (Preuzeto: 20.11.2022.)
Petrinja - Vinogradarsko-voćarska škola