Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal

Kartografska djela nakladničke kuće Johannesa Janssoniusa u Zbirci grafike MUO

Podijelite na

FacebookLinkedInTwitterWhatsAppEmail

Virtualnom izložbom Kartografska djela nakladničke kuće Johannesa Janssoniusa u Zbirci grafike Muzeja za umjetnost i obrt obilježava se 360 godina od smrti ovog velikog nizozemskog nakladnika i kartografa. Zbirka grafike Muzeja za umjetnost i obrt u svojoj podzbirci kartografije čuva oko stotinu zemljovida iz navedenog razdoblja među kojima su najzastupljeniji upravo oni signirani Janssoniusovim imenom. Kroz odabir desetak njegovih signiranih zemljovida – raskošno vizualno oblikovanih u baroknom stilu – predstavljaju se vrhunski dosezi tzv. zlatnog doba nizozemske kartografije.

ZLATNO DOBA NIZOZEMSKE KARTOGRAFIJE

U Nizozemskoj i Belgiji su gotovo jedno čitavo stoljeće, od 1570. do 1670. godine, djelovali najveći kartografi. Središta proizvodnje zemljovida su u početku bila smještena u Antwerpenu i Duisburgu, da bi se na kraju preselili u Amsterdam. Veličanstvena prezentacija znanja i bogatstvo dekoracije učinile su nizozemsku kartografiju nenadmašivom.[1] Ovo razdoblje nizozemske kartografske škole nazivano je još i zlatnim dobom kartografije. Riječ je o 16. i 17. stoljeću kada u Nizozemskoj djeluje do dvanaestak kartografskih, uglavnom obiteljskih poduzeća. Među njima su najistaknutije obitelji Mercator, Ortelius, Blaeu i Hondius.   

Jednu od podzbirki Muzeja za umjetnost i obrt čini i zbirka kartografije unutar veće cjeline – Zbirke grafike koja broji preko 3 400 predmeta. Među kartografskim djelima ponajviše su zastupljeni oni koji pripadaju navedenom zlatnom dobu nizozemske kartografije. Nizozemska je, povijesno gledajući, nakon španjolske vladavine i pomorske dominacije postala najjača pomorska i trgovačka sila Europe za čiju trgovačku flotu – Istočnoindijsku i Zapadnoindijsku kompaniju, kao i područja kolonijalne trgovine je bilo neophodno zadržati prevlast. To je bilo omogućeno razvojem geografske znanosti i ponajprije vrsnim umijećem izrade zemljovida. Ona se temeljila na kombinaciji antičkih karata Ptolemeja (90. – 168.) i geografskim otkrićima. Nerijetko su kartografi svoja znanja dugovali moreplovcima, istraživačima, piscima, trgovcima i avanturistima koji su imali priliku upoznati daleke zemlje.[2]

Bogata produkcija zemljovida u Amsterdamu doživjela je svoj vrhunac tijekom 17. stoljeća kada se trajno nastoji predočiti mappu mundi odnosno prikaz svega poznatog svijeta onog doba čiji začetci datiraju još od srednjovjekovlja. Bakrene ploče mijenjaju vlasnike te se sa svakim novim izdanjem geografski prikazi i mape usavršavaju, nadopunjuju i proširuju. Temelj produkcije atlasa bile su bakrene ploče Gerarda Mercatora (1512. – 1594.)[3] koje preuzima graver i nakladnik Jodocus Hondius (1563. – 1612.), a potom njegovi nasljednici Willem Blaeu (1571. – 1638.) i Johannes Janssonius (1588. – 1664.). Iako je djelovanje Janssoniusa usko povezano s obitelji Hondius, kao i interpretacijama rada Gerarda Mercatora, određena skupina zemljovida unutar Zbirke grafike MUO signirana je samo njegovim imenom te odaje impozantan doprinos ovog nakladnika svijetu geografije i kozmografije 17. stoljeća. Njegova djela pronađena su u dva sveska atlasa na njemačkom jeziku. Provedenom atribucijom i datacijom tih svezaka (vidi članak: Galić, A.; Došen, A. Novus Atlas u Zbirci tiskarstva i knjigoveštva Muzeja za umjetnost i obrt – problem atribucije i datacije zemljovida, Geoadria 17/2(2012)117-143.) ustanovljeno je kako je riječ o kolekcionarskoj zbirci zemljovida nastalih u razdoblju od 16. do 18. stoljeća u kojoj je sačuvano 40 zemljovida Jana Janssoniusa nastalih ponajviše u prvoj polovini 17. stoljeća. Zbog navedene činjenice zemljovidi su prebačeni iz Zbirke tiskarstva i knjigoveštva u Zbirku grafike kako bi kao bakrorezni otisci dobili potrebnu pažnju te oformili podzbirku kartografije. Ovom izložbom žele se istaknuti radovi Janssoniusa koje je potpisivao ne samo kao autor – kartograf (auctore, excudit) već ponajprije kao nakladnik (apud, sumptibus).


[1] Tooley, R. V. Maps and map-makers. New York: Crown publishers, Inc., 1978., str. 29.

[2] Crone, G. R. (1964): Maps and their makers: an introduction to the history of cartography, Hutchinson University Library, London, str. 90.

[3] Najveći autoritet u području geografske znanosti nakon Ptolomeja. Njegov Atlas sive cosmographicae meditationis de fabrica mundi et de fabricate figura (1595.) postao je osnovom kasnijih geografskih atlasa. Mercator se oslonio na rad Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa (1527. – 1598.) koje je označilo novo razdoblje u povijesti kartografije.