Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal

Zbirka grafike

Dr. sc. Antonia Došen, viša kustosica, voditeljica Zbirke grafike i Zbirke tiskarstva i knjigoveštva


Nukleus Zbirke grafike čine grafički listovi otkupljeni na dražbi ostavštine katalonskog slikara Mariana Fortunyja 1875. godine koje je nabavio Izidor Kršnjavi u samom začetku ideje o formiranju Muzeja za umjetnost i obrt. Njegovim ambicioznim pristupom Zbirka je inicirana većom kolekcijom grafičkih listova kojima su s vremenom pridružene i grafičke matrice. Nakon što je desetljećima bila dio zbirke slikarstva Zbirka grafike stekla je samostalan status zahvaljujući donacijama i otkupima kojima su danas obuhvaćena gotovo sva stilska razdoblja od 16. do 21. stoljeća. Široki raspon tema, provenijencija i tehnika svrstavaju je među najrespektabilnije riznice u kojima se čuva grafička produkcija hrvatskih i europskih kako antologijskih tako i onih manje istaknutih umjetnika i njihovih umjetničkih radionica. Među gotovo 3500 predmeta Zbirka grafike uz same umjetničke otiske sadrži i grafičke matrice izvedene u linoleumu, kamenu, drvu i metalu. Veliki dio zbirke obogaćen je grafikama europskog kulturnog kruga predstavljenog djelima talijanskih (G. B. Remondini, G. Vasi, G. Reni, G. B. Piranesi, F. Bartolozzi), njemačkih (H. Krayn, W. Unger, M. Engelbrecht), austrijskih (C. Lanzedelli, J. Kriehuber), francuskih (G. Duchange, J. Callot) i nizozemskih (C. Visscher, N. de Bruyn, P. Mortier) majstora.

U segmentu hrvatske grafike, u kojoj su zastupljeni radovi domaćih autora od druge polovine 19. stoljeća ističu se ostvarenja M. Cl. Crnčića, A. Krizmanić, V. Gecana, M. Trepšea, M. Kraljevića, T. Krizmana, M. Uzelca i S. Glumca. Zbirka grafike Muzeja za umjetnost i obrt tijekom 2012. godine otkupom je povećana za više od devet stotina novih predmeta čime je formirana zamjetna kolekcija u kojoj prevladavaju grafike nastale u vremenskom rasponu od 1950-ih godina 20. stoljeća do najrecentnijih ostvarenja najmlađe generacije umjetnika prisutnih na hrvatskoj grafičkoj sceni.

Djelima predstavljenima na ovoj izložbi želi se dati presjek građe tematski vezane za slavonski prostor u razdoblju od 17. do kraja 19. stoljeća. Nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine Slavonija je postala dio vojnokrajiškog prostora pod upravom Habsburgovaca (Austro-Ugarske Monarhije). Promjene u teritorijalnoj podjeli ovog područja nakon slabljenja osmanskog utjecaja prezentirane su nekim od kartografskih djela iz sveska Novus Atlasa koji pripadaju među vrhunska ostvarenja „zlatnog doba“ nizozemske kartografije. Zemljovid nizozemskog kartografa i nakladnika Johannesa Janssoniusa (1588. – 1664.) iz polovine 17. stoljeća svojevrstan je uvod u zbivanja koja su prethodila novom razdoblju hrvatske, ali i slavonske povijesti. Zemljovidu Panonije i Ilirika (Veteris Pannoniae Utriusque Nec Non Illyrici Descriptio Geographica) pridruženi su i zemljovidi Fredericka de Wita (1629. – 1706.) s prikazom Kraljevstva Ugarske dekoriran alegorijskim prikazom kršćanstva koje pobjeđuje Otomansko Carstvo, kao i Johanna Baptista Homanna (1663. – 1724.), istaknutog njemačkog kartografa (Tabula Geographica Exhibens Regnum Sclavoniae Cum Syrmii Ducatu (…)) iz 1745. godine s raskošno dekoriranom graviranom bakroreznom naslovnom kartušom. Zemljovid Ilirskih pokrajina (Illyricum hodiernum) Ivana Lučića (1604. – 1679.) jedan je od rijetkih i iznimno vrijednih zemljovida moderne Ilirije – Hrvatske s okolnim zemljama. Nastao na temelju kompilacije starijih karata sadrži važne grbove Hrvatske, Slavonije, Bosne i Dalmacije urešene krunama koje svjedoče o statusu kraljevstva, kao i posvetu Petru Zrinskomu. Objavljena je u Lučićevu djelu De Regno Dalmatie et Croatie 1668. te u atlasu Willema Blaeua Atlas Maior sive Geographia Blaviana. Među ovim rijetkim i vrijednim kartografskim djelima istaknuto je i iznimno djelo radionice poznatog njemačkog kartografa Johanna Baptista Homanna (1663. – 1724.) Tabula geographica exhibens Regnum Sclavoniae cum Syrmii Ducatu (…) iz 1745. s prikazom Kraljevine Slavonije i Srijemskog vojvodstva nakon Požarevačkog mira sklopljenog 1718. godine. Barokna naslovna kartuša u gornjem desnom uglu uokvirena je likovima pandura baruna Trenka koji su u službi Marije Terezije sudjelovali u austrijskim ratovima.

Na brojnim grafičkim listovima uglavnom austrijske provenijencije i većinom u tehnici litografije čuvanima u Zbirci grafike prikazani su Serežani kao izabrana vojna postrojba u sastavu Vojne krajine koji su djelovali u 18. i 19. stoljeću. Ova cjelina predstavljena je gravurom u drvu s alegorijskim prikazom Hrvatske i Slavonije, te litografijama s prizorima Serežana kao i bakropisom s portretom baruna Trenka. Bakropis Johanna Ernsta Mansfelda (1739. – 1796.) iz polovine 18. stoljeća vrlo dobro je očuvan prikaz baruna Trenka u medaljonu s njegovim podatcima u baroknoj kartuši ukrašenoj vijencima.

U Zbirci grafike nalazi se i nekolicina djela povijesne tematike među kojima su istaknuta povijesna događanja u Osijeku poput sukoba između mađarona i narodnjaka tijekom oslobođenja grada 1849. godine.