Moji podaci

Svako korištenje portala Hrvatska kulturna baština podliježe niže navedenim uvjetima.

Autorska i srodna prava

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na portalu „Hrvatska kulturna baština“, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na portalu.

Uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.
Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.


Točnost i pouzdanost podataka

Ministarstvo kulture i medija će uložiti razuman napor kako bi se na navedenom portalu našli provjereni i točni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu „Hrvatska kulturna baština“ koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Ministarstvo kulture i medija neće biti odgovorno ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala eKultura ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
Ovaj portal sadrži informacije treće strane i veze do drugih mrežnih stranica nad kojima Ministarstvo kulture i medija nema kontrolu. Ministarstvo kulture i medija nije odgovorno za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene sadržaja ovog portala na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Ministarstvo kulture i medija poštuje privatnost posjetitelja portala eKultura i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kada ih oni dobrovoljno dostave. Ti podaci bit će korišteni isključivo kako bi se udovoljilo pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bi se na temelju njih, boljim razumijevanjem potreba korisnika, unaprijedili sadržaji i usluge portala eKultura. Ti podaci neće biti prodavani niti korišteni, niti će biti prenošeni trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovom portalu.

Zatvori
API: uvjeti korištenja

Preuzimanjem sadržaja s portala korisnik se obvezuje da će ga koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu u stručne i znanstvene svrhe uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga se sadržaji s portala ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez izričitog dopuštenja Ministarstva kulture i medija.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom „Copyright (c) 2021, Ministarstvo kulture i medija RH, sva prava pridržana“.

Zatvori
Pretražite portal

Zbirka kiparstva – Oltar sv. Ladislava kralja kipara Ivana Komersteinera

Jasmina Fučkan, muzejska savjetnica, voditeljica Zbirke kiparstva i Zbirke bjelokosti


Oblikovna raznolikost i tipološka raspršenost građe i danas su temeljne karakteristike Zbirke kiparstva MUO. Pored tipologije predmeta karakteristične za 19. stoljeće poput reproduktivnih sadrenih medalja prikupljenih u ranim godinama Muzeja ili dekorativne plastike kabinetskih formata, u Zbirci se danas nalazi i manji broj vrijednih umjetničkih radova modernih i suvremenih hrvatskih autora prikupljenih u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata.

Brojem zastupljenih predmeta i razinom umjetničke kvalitete kao najznačajnija cjelina ističe se zbirka gotičkog i baroknog sakralnog kiparstva, koja za hrvatsku baštinu ima izuzetnu vrijednost jer pridonosi konfiguraciji slike o spomeničkom fondu, koji je in situ velikim dijelom nepovratno uništen. Korpus zbirke čine raznolika ostvarenja poput oltarne figuralne plastike i reljefa, djelomično sačuvanih oltarnih ansambala (oltarni retabli), fragmenata oltarne arhitekture te ornamentalno-dekorativne rezbarije (kapiteli, natpisne kartuše, anđeli lučonoše, svijećnjaci, okviri kanonskih tablica, tabernakuli, anđeoske herme i glavice), prijenosni kućni oltarići i sitna plastika.

Predmeti su u Muzej dospjeli putem akcija spašavanja građe neposredno s lokaliteta na kojima su zbog oštećenja arhitektonskih objekata, dotrajalosti ili gubitka praktične liturgijske namjene bili izloženi zaboravu i propadanju. Prvi otkup gotičke sakralne skulpture i oltara iz 1884. godine iniciralo je Društvo umjetnosti kroz suradnju sa Župnom crkvom u Vrbovcu na obnovi unutrašnjosti crkve i inventara, a tijekom prve polovine 20. stoljeća sakralni fond je nastavio rasti zaslugom muzejskih ravnatelja Gjure Szaba i Vladimira Tkalčića, ujedno dugogodišnjih predanih volontera Zemaljskog povjerenstva za čuvanje umjetničkih i historijskih spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji (Povjerenstvo je 1928. godine promijenilo naziv u Konzervatorski ured). U značajnijoj mjeri fundusu muzejske zbirke pridonijele su i ostavštine kolekcionara poput Salamona Bergera ili dr. Milivoja Rošića, iz čije se zbirke kroz proteklih desetak godina u suradnji s Gradom Zagrebom sustavno realizira otkup građe. Očuvanje najstarijeg fonda sakralne plastike i danas je jedan od prioriteta politike sabiranja Zbirke kiparstva MUO.

Nezaobilaznu i prvorazrednu vrijednost zbirke čine kipovi baroknog ljubljansko-zagrebačkog majstora Ivana Komersteinera (sredina 1630-ih ? – 1694. / nakon 1704.?), kojemu je dr. sc. Nela Tarbuk, dugogodišnja voditeljica zbirke posvetila istraživanje, zatim monografsku izložbu i knjigu Kipar Johannes Komersteiner i njegov krug (MUO, Zagreb, 2016.). Od Komersteinerovih najznačajnijih oltara izrađenih za zagrebačku katedralu danas su preostali tek dijelovi. Nakon odstranjivanja iz apsida bočnih brodova zagrebačke katedrale tijekom obnove u neogotičkom stilu 1882. godine, oltar sv. Ladislava (1688. – 1690.) s raspiljenim dijelovima oltara Bl. Dj. Marije (1686. – 1688.) bio je prenesen u Župnu crkvu u Lonji, gdje je prilagođen manjem prostoru svetišta. Prilikom nabave novog oltara u Lonji na inicijativu i uz konzervatorski entuzijazam Gjure Szaba, ova je cjelina dopremljena u Zagreb, gdje je 1925. godine izložena u Umjetničkom paviljonu na velikoj Kulturno-historijskoj izložbi grada Zagreba povodom 1000-e godišnjice hrvatskog kraljevstva. Nakon izložbe, oltar je bio postavljen u atrij Muzeja, gdje je sve do početka Drugog svjetskog rata činio dio stalnog postava sakralne umjetnosti. Oltar je 1983. godine prezentiran na izložbi Riznica zagrebačke katedrale (Muzejski prostor, Zagreb), a od 1995. godine do potresa u ožujku 2020. retabl i predela s očuvanim kipovima i rezbarenim dijelovima dvaju oltara bili su izloženi javnosti u Stalnom postavu Muzeja za umjetnost i obrt.

Za izložbu u Muzeju Slavonije Osijek je, sukladno važnosti koju ima u kontekstu nacionalne baštine, odabran prikaz najglasovitijeg eksponata zbirke, premda u sažetom obliku prilagođenom izložbenom prostoru. Ova je prilika iskorištena da se putem pojedinačnih kipova predstave fragmentarni tragovi izvorne Komersteinerove cjeline oltara sv. Ladislava kralja (1688. – 1690.). Bez monumentalnih arhitektonskih dijelova, u komornom postavu grupa evanđelista s predele te kipovi sv. Ivan Krstitelj, sv. Joakim i Krist iz prizora Preobraženja stupaju u blisku komunikaciju s pogledima posjetitelja.

SV. JOAKIM
KRIST IZ PRIZORA